kosten mondzorg

Wij hechten belang aan transparantie. Daarom kunnen we u vooraf aan de behandeling informeren over de tarieven. Daarnaast checken we wat uw zorgverzekeraar vergoedt. Het versturen en innen van nota’s is in handen van het bedrijf Famed en gaat steeds vaker digitaal. Famed verzorgt het facturatieproces voor zorgaanbieders.

Heeft u vragen over de factuur? Bent u niet gelukkig over de kosten? Schroom niet om daarover met ons contact op te nemen.

gereguleerde tarieven

Sinds 1 januari 2013 hanteren wij de standaard tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).
Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Voor verdere informatie omtrent de tarieven verwijzen wij naar het tarievenoverzicht van onze beroepsvereniging.